april 07

Får flere spesialsykepleiere


Foto via sykehuset Østfold, Mette Meisingset er kompetansesjef i Sykehuset Østfold.


Flere

Fra i fjor til i år har antall utdanningsstillinger for sykepleiere i Sykehuset Østfold økt fra 40 til 51. Neste år vil det bli enda 12 til. – Mer spesialkompetanse gjør oss bedre rustet, sier Mette Meisingset, kompetansesjef i Sykehuset Østfold. Antall utdanningsstillinger som økes mest, er utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Særlig siden pandemien kom, har intensivkapasiteten i sykehusene fått stor oppmerksomhet opplyser sykehuset på sine nettsider:– Over hele landet har vi sett en mangel på intensivsenger. Men det er klart at det ikke hjelper å øke antall senger dersom vi ikke har kompetente medarbeidere som kan gi den rette pasientbehandlingen. De ekstra utdanningsstillingene gjør oss bedre rustet, sier Meisingset. Allerede i fjor høst kom beskjeden fra sykehusets eier, Helse Sør-Øst, om at Sykehuset Østfold skulle øke antall utdanningsstillinger innen intensivsykepleie fra 10 til 18 stillinger. Nå er det bevilget flere midler slik at sykehuset skal kunne videreutdanne enda 10 spesialsykepleiere til, og halvparten av disse skal forbeholdes intensiv.


Sju ulike utdanninger

Selv om intensivkapasiteten har fått mest oppmerksomhet de siste årene, er det også behov for flere sykepleiere innen andre spesialiteter. – I Sykehuset Østfold har sykepleierne flere valgmuligheter, og det er mange som ønsker en videreutdanning, sier Meisingset. Utdanningsstillinger gis til sykepleiere som tar heltids master- og videreutdanninger innen akuttsykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie, jordmorfag, barnepleie eller kreftsykepleie. Antall utdanningsstillinger øker innen alle disse fagfeltene. – At vi kan tilby så mange utdanningsstillinger, gir gode muligheter for sykepleiere som ønsker å spesialisere seg, sier hun.
Økes etter behov

Behovet for utdanningsstillinger baseres på analyse av hvor mange som nærmer seg pensjonsalder og hvor mange man forventer vil slutte i avdelingen, rekrutteringsutfordringer og kapasitetsutvidelse. Behovsanalysen er både kortsiktig og langsiktig og utarbeides i samarbeid med ledere i de aktuelle avdelingene.
her kan du lese mer | sykehuset Østfold