april 08

Sykehuset Østfold: Nå er ni nye behandlingsrom klare


Foto via sykehuset Østfold. F.v. Overlege Carmen Oelze, seksjonsleder Tone Nordmark og spesialsykepleier Hilde Kristiansen i alderspsykiatrisk seksjon.


Ferdig

Nå er ombyggingen av kontorer i administrasjonsfløyen i Sykehuset Østfold Kalnes ferdig. Kontorene har blitt til poliklinikkområde 13, med ni nye behandlingsrom for fagområdene alderspsykiatri, geriatri, smerte og trombose. Det beskriver sykehuset på sine nettsider: Fra denne uken har alle fagområdene flyttet inn, og de første pasientene er tatt imot. – Vi har et stort behov for behandlingsrom, og behovet framover vil bare øke i takt med at det blir flere og flere eldre, sier Tone Nordmark, seksjonsleder, alderspsykiatrisk seksjon.


Alderspsykiatri som er et av fagområdet som nå har fått nytt lokale, er en spesialisert del av psykiatrien som har til oppgave å diagnostisere og behandle eldre med psykiske lidelser. Alderspsykiatriske lidelser kjennetegnes ved at de som oftest opptrer for første gang etter fylte 65 år.


Alderspsykiatri er et fagfelt i psykiatrien som spesielt er opptatt av sammenhengen mellom psykiske lidelser og biologisk, psykologisk og sosial aldring. Pasientene kan ha angst, depresjon, psykose, demens eller andre psykiatriske sykdommer.


Ulike møteplasser

Hver uke mottar alderspsykiatrisk seksjon opp til 10 nye henvisninger. Hver henvisning vurderes i et felles møte. – Vi har en egen sengepost for pasienter som trenger innleggelse, andre følges opp i poliklinikken. Enten ved at de møter opp på sykehuset fysisk, eller ved at de to teamene våre reiser ut og møter pasientene der de er, sier Nordmark.


– Under pandemien har vi også startet med videokonsultasjoner, Vi var usikre på om det ville fungere på denne pasientgruppen, men vår opplevelse er at dette er et godt tilbud for noen av pasientene våre, så lenge det ikke er nyhenviste pasienter, men pasienter vi har truffet før og følger opp, sier overlege Carmen Oelze.


Overlege Oelze og spesialsykepleier i psykiatri Hilde Kristiansen utgjør teamet som er på plass i det nyetablerte poliklinikkområde 13 i dag. Poliklinikkområdet ligger rett ved resepsjonen i vestibylen. Rommene er nymalte, og hvert rom har fått installert håndvask.


Tett samarbeid

I rommet alderspsykiatrien har fått, er det plassert et rundt bord med stoler. Hit vil en rekke pasienter og pårørende komme. I løpet av en måned utredes og behandler de to teamene omtrent 40 pasienter i poliklinikken, på sykehjem eller hjemme. I tillegg har de omtrent 120 telefonkonsultasjoner hver måned med for eksempel sykehjemsleger. – Vi samarbeider tett med de som er nær pasienten. Det kan være fastleger, hjemmesykepleie, ansatte i sykehjem og pårørende. Pasienter som kommer til sykehuset for utredning og behandling har også et stort ønske om å ha med seg pårørende. Det er til god hjelp både for pasienten og for oss, sier Kristiansen.
her kan du lese mer | sykehuset Østfold