april 19

Responstid! -Innfrir


Resultatene for 2021 viser at politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid, men at det varierer om politidistriktene innfrir sine krav opplyser Politidirektoratet.Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse til første politienhet er på hendelsesstedet. Kravene til responstid er differensiert ut ifra tre tettstedskategorier: tettsteder med over 20 000 innbyggere, tettsteder med mellom 2 000 og 20 000 innbyggere og tettsteder med under 2000 innbyggere/øvrige områder. Videre er det stilt noe ulike krav til politidistriktene innenfor disse tettstedskategoriene.

Her finner du rapporten for 2021.

– De nasjonale kravene til responstid ble innfridd i 2021. Det var imidlertid ikke alle politidistriktene som innfridde sine lokale krav til responstid, sier seksjonsleder Elisabeth Rise i Politidirektoratet.

Variasjoner ute i distriktene

Tre politidistrikt innfridde kravene til responstid i alle tre tettstedskategoriene, to politidistrikt innfridde kravene til responstid i to av tettstedskategoriene, fem politidistrikt innfridde kravene til responstid i en tettstedskategori mens to politidistrikt ikke innfridde kravene til responstid i noen av tettstedskategoriene. Der kravene ikke ble innfridd var avviket mellom resultater og krav på mellom 0,2 minutter og 14,2 minutter. De fleste avvikene er under 3 minutter. De nasjonale resultatene for 2021 er tilnærmet like de senere år. Resultatene i 2021 viser en liten forbedring i den minste tettstedskategorien, dvs. områder med under 2000 innbyggere. Det er registrert færre hasteoppdrag i alle tre tettstedskategoriene i 2021 sammenlignet med 2020.

Fokus

– Politidistriktene har stort fokus på forbedring av responstid i hasteoppdrag. Det er også igangsatt en pilot for tjenesteplanlegging i Sør-Øst og Innlandet politidistrikt som har som formål å se på hvordan vi kan ha mer ressurser tilgjengelig når behovet er størst, avslutter Rise.