april 21

169 flere kjøretøy til politietJustis- og beredskapsdepartementet har besluttet å omdisponere mindreforbruk i politiet fra 2021 til innkjøp av transportmidler. I løpet av året vil det derfor bli en ekstraleveranse på 169 transportmidler i form av både biler, motorsykler og båter til politidistriktene. Av de nye bilene er det 60 ressurskjøretøy som er fordelt til utrykningsenhetene (UEH) i hele landet. Disse er av typen Ford Explorer Plug-in som er en ladbar hybrid.

Politiets Fellestjenester fikk i oppdrag å skaffe transportmidlene og tross store leveranseutfordringer i bilindustrien har PFT sammen med leverandørene klart å få levert svært mange kjøretøy på kort varsel. – Nå styrker vi politiet med flere nye biler. – Jeg vet det er et stort behov, så jeg er glad for at vi nå styrker den operative evnen i politiet, sier justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl i en melding:

172 millioner kroner av de omdisponerte midlene brukes til innkjøp nye kjøretøy. Gjennom fjoråret har distrikter og øvrige enheter i politiet gitt innspill til en investerings- og reanskaffelsesplan, som i stor grad fanger opp relevante behov for kjøretøy – For å bruke disse midlene effektivt og styrke politiberedskapen i hele landet, har regjeringen besluttet å anskaffe flere kjøretøy og utstyr enn opprinnelig planlagt. Det betyr at politiet vil få 169 flere kjøretøy enn planlagt. Det er jeg veldig fornøyd med. Mange politidistrikt har rapportert om at de har gammelt og utdatert utstyr. Disse signalene tar regjeringen på alvor. Dette innkjøpet vil bidra til å redusere snittalderen på politiets bilpark, og det er viktig i vårt arbeid for å styrke politiet i hele landet, sier Mehl.


De nye transportmidlene er kjøpt inn og fordelt, og alle vil leveres i løpet av 2022.