april 25

Nytt lokale for mammografi


Foto via sykehuset Østfold


Fra mandag 25. april skal kvinner som skal til mammografiscreening i Sykehuset Østfold, møte i helt nye lokaler i 4. etasje i administrasjonsbygget på Kalnes.


Mammografiscreeningen flytter nå inn i det nye administrasjonsbygget Kalnes Samfunnsbygg beskriver sykehuset i en artikkel: Administrasjonsbygget Kalnes Samfunnsbygg ligger ovenfor sykehusbygget, mot E6. Veien til lokalene for mammografiscreening er skiltet videre fra innkjøringen til Sykehuset Østfold. Parkering skjer på grusplassen ved siden av administrasjonsbygget.


Full aktivitet

Mammografiscreeningen i Sykehuset Østfold ble satt på vent som følge av koronaepidemien, men er nå i full drift. – Ved å benytte tilbudet øker kvinnene muligheten til å oppdage eventuell brystkreft på et tidlig stadium, og får dermed bedre prognose for behandling, sier avdelingssjef Eivind Reitan i avdeling for bildediagnostikk. Screeningundersøkelsen er rettet mot i utgangspunktet friske kvinner i alderen 50 til 69 år, og det er Kreftregisteret som kaller inn kvinner til undersøkelse. Selve undersøkelsen tar heller ikke mer enn noen minutter.

Kvinner som henvises av fastlege med mistanke om sykdom, skal ikke til mammografiscreeninglokalene, men skal fortsatt til undersøkelse inne i selve sykehuset.

Doblet kapasitet

Årlig kommer det rundt 18.000 kvinner til Sykehuset Østfold for mammografiscreening. På grunn av koronaepidemien og stans i innkallingene, er det fortsatt noe etterslep i undersøkelsene.Aktuell link | sykehuset Østfold