mai 02

Sykehuset Østfold forsker på intensivpasienter


Hvordan går det med pasienten etter et opphold på intensivavdelingen? Nettopp det vil intensivsykepleier Brita Fosser Olsen, Mette Nikolaisen og kollegaene forske mer på beskriver sykehuset på sime nettsider: – Det kan være medisinsk eller kirurgisk årsak til innleggelsen, men pasientene har alle typer diagnoser og aldere. Veldig mange av disse pasientene blir behandlet med respirator, og behandlingen kan forklares med at vi tar over veldig mange av funksjonene når de er syke. Det kan være pustevansker, ustabil sirkulasjon også videre. I tillegg overvåker og pleier vi dem kontinuerlig, forklarer intensivsykepleier og forsker Brita Fosser Olsen.


Årlig er rundt 400 pasienter innom intensivavdelingen.


– I tillegg har vi jo også intensivpasienter på seksjon for overvåkning. I pandemien har liggetiden til pasientene blitt mye lengre, men vanligvis er median liggetid på intensiv 2,5 døgn. Men vi har selvsagt også pasienter som ligger uker og måneder.
Cirka 80-90 prosent av pasientene overlever intensivopphold på sykehus.

– Hvordan går det med pasientene våre etter at de har vært på intensivavdelingen? Mange av dem trenger rehabilitering på annen sengepost i sykehuset, og etter at de kommer hjem. Temaet oppfølging av intensivpasienten er det vi satser på når det gjelder forskning i intensivavdelingen de neste årene, sier Fosser Olsen.

Hun har master i klinisk sykepleievitenskap, og har jobbet i Sykehuset Østfold i 22 år. I 2017 tok hun doktorgrad på smertelindring til intensivpasienter, og interessen for å forske har hun tatt med seg videre. Fra 1. september i fjor ble hun ansatt i en fireårig forskerstilling ved intensivavdelingen. – Jeg er veldig glad for å ha fått midler fra forskningsavdelingen for en så lang periode, sier Fosser Olsen.


Mange involvert
Forskningsaktiviteten har økt betraktelig i sykehuset de siste årene.- Vi har ingen interesseorganisasjon for intensivpasienter slik mange andre grupper pasienter har. Men et opphold på intensiv gjør som regel noe med deg, både fysisk, psykisk og kognitivt. Mange har et stort behov for å snakke om det i ettertid, og det kan være mange spørsmål.
Hun viser til at det finnes mye forskning på pasienter når de ligger på intensivavdelingen, og hvordan det går med dem på lang sikt, etter utskrivelse fra sykehuset.her kan du lese mer