mai 02

Ungdomsskolen skal bli mer praktisk og variertBarn og unges motivasjon for skole faller gjennom grunnskolen, og er lavest i 10. klasse. Unge stresser mer og bruker mye tid på skjerm. For mange går ut av ungdomstrinnet med for svake resultater. Nå vil regjeringen lage en stortingsmelding for å finne svar.
– For mange barn og unge forteller at de ikke er motivert, at de kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen. Mange elever går også ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre krevende. Det må vi ta på alvor. Det er mye bra i skolen i dag, men tiden er moden for å gjøre 5.-10. trinn mer praktisk og variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en melding:

I arbeidet med stortingsmeldingen skal regjeringen særlig svare på tre hovedutfordringer:

•For mange barn og unge opplever psykisk plager og stress. Mye skjermtid preger hverdagen.

•For mange elever går ut av ungdomsskolen med for svake resultater.


•For mange elever sliter med motivasjonen, og motivasjonen har gått ned på 5-7. trinn.


Elevenes motivasjon er lavest på 10. trinn, men de siste årene har det vært en negativ utvikling i motivasjonen også på siste del av barneskolen. Derfor skal meldingen se 5.-10. trinn i sammenheng. Det er viktig for å skape en bedre overgang til ungdomsskolen. Regjeringen tar sikte på å legge frem meldingen i stortingssesjonen 2023-2024.

Oppretter nasjonalt elevpanel

Regjeringen vil ta både elever og lærere med i arbeidet med stortingsmeldingen. Kunnskapsministeren vil opprette et nasjonalt elevpanel med elever fra 5.-10. trinn som hun skal ha faste møter med, og som skal komme med forslag til forbedringer i skolehverdagen.

– Jeg vil ha innspill fra flest mulig elever. Det er de som vet hva som er en god skolehverdag for dem, og hva som motiverer dem til å lære. Jeg skal også bygge meldingen på lærernes egne erfaringer fra klasserommene. Det blir viktig å se på hvordan vi kan overføre intensjonene fra de nye læreplanene til pedagogisk praksis i skolene, sier Brenna.


En mer variert offentlig fellesskole

I meldingsarbeidet ønsker regjeringen å undersøke om det må gjøres endringer for å gjøre det lettere for den offentlige skolen å gi et mer variert tilbud. Regjeringen har allerede tatt grep for å fjerne muligheten til å opprette nye private profilskoler og yrkesfagskoler. Det skal være rom for de offentlige skolene til å prøve ut nye løsninger. – Regjeringen vil ha en fellesskole som er så variert og god at alle elever har mulighet til å finne seg til rette. Det betyr blant annet at elever som ønsker seg for eksempel mer idrett på ungdomsskolen ikke skal trenge å velge en privatskole for å få oppfylt ønsket sitt, sier Brenna.