mai 09

Ny skjermet akuttinngang for ungdom


Ungdomsrådet ved den nye akuttinngangen. Fra venstre Vilde Marie Holt, Fredrik Bøe, Vanesa Metalari, Pia Madelen Glomdal Hansen, Inga Renathe Hjørnevik Eriksen, Astrid Vestby og Ane Lundgård. Foto via sykehuset Østfold


Nå er akuttinngangen for pasienter som skal til ungdomspsykiatrisk seksjon på Kalnes skjermet for innsyn. Det beskriver sykehuset på sine nettsider: – Vi er veldig fornøyde med at sykehusledelsen tok vår bekymring på alvor. De som kommer hit er ungdom i en sårbar situasjon, sier Fredrik Bøe, leder av ungdomsrådet i Sykehuset Østfold.
– Vi er glad for at Ungdomsrådet engasjerer seg og at de tok initiativ til dette, sier seksjonsleder Thomas Wilberg i ungdomspsykiatrisk seksjon. De fleste pasientene som skal til ungdomspsykiatrisk seksjon, skal til planlagt behandling og bruker hovedinngangen i sykehuset. Akuttinngangen brukes i hovedsak til mottak av pasienter som fraktes med ambulanse.

Mellom to stoler

Lederen i Ungdomsrådet er fornøyd med at den nye inngangen nå er klar til bruk, men skulle gjerne sett at den var på plass tidligere. – Det er et ønske at alle innleggelser kan gjennomføres med nødvendig diskresjon. Vi som jobber her har lenge hatt et ønske om å få en skjermet akuttinngang for ungdommene. Så vi er veldig glad for at det nå blir en forandring, sier Wilberg.


Gir råd til sykehuset

En viktig rolle Ungdomsrådet i sykehuset har, er å gi råd i saker som angår helsetilbudet til aldersgruppen 12-23 år. Da Ungdomsrådet fikk tilbakemeldinger om at inngangen for ungdom burde skjermes på lik linje med akuttinngangen for voksne, tok de kontakt med sykehuset.

—-

aktuell link | sykehuset Østfold