mai 09

-Rekordhøy tillit til og bruk av NRKs innhold i 2021


Foto via NRK / PANDORA FilmNRKs rapporter for 2021 viser rekordhøy tillit til og bruk av NRKs innhold. NRK har aldri vært nærmere målet om å nå ut til alle i Norge. I 2021 brukte 92 prosent av befolkningen ett eller flere tilbud fra NRK hver eneste dag opplyser NRK i en melding:

Folks tillit til NRK var også rekordhøy. 85 prosent sier de har svært stor eller ganske stor tillit til NRK, viser årsrapporten som ble lagt fram i dag. Den viser også til at pandemien også i 2021 medførte store driftsmessige utfordringer og omprioriteringer av innhold og publisering.


Positivt

Årsregnskapet for 2021 viser likevel et positivt resultat på 5,5 millioner kroner. Prosjekt Nytt hovedkontor går etter planen og belaster årsregnskapet med ca. 15 millioner kroner.