Begravelser i Fredrikstad

Her er en oversikt over begravelser i Fredrikstad kommune.

Dato 15.10.18

Dato 08.10.18

Kilde

Informasjonen er hentet fra Den Norske kirke / Fredrikstad kirkelige fellesråd.