Begravelser i Fredrikstad

Her er en oversikt over begravelser i Fredrikstad kommune.

Dato 13.08.18

Dato 06.08.18

Kilde

Informasjonen er hentet fra Den Norske kirke / Fredrikstad kirkelige fellesråd.