Begravelser i Fredrikstad

Her er en oversikt over begravelser i Fredrikstad kommune.


Dato 08.05.17

20170508-214039.jpg

Kilde :

Informasjonen er hentet fra Den Norske kirke / Fredrikstad kirkelige fellesråd.