Begravelser i Fredrikstad

Her er en oversikt over begravelser i Fredrikstad kommune.

Dato 18.06.18


Dato 11.06.18

Kilde

Informasjonen er hentet fra Den Norske kirke / Fredrikstad kirkelige fellesråd.