Kategoriarkiv: HELSE

mars 15

Ubehagelig statistikk 

Gonoré femdoblet siste ti år Meldte tilfeller av gonoré fortsetter å øke i Norge. Folkehelseinstituttet frykter starten på en mer omfattende spredning av gonoré i Norge. Meldte tilfeller av syfilis i 2016 økte også etter en mindre nedgang i 2015.  – Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at […]

mars 10

Bruk av antidepressiva hos barn og unge

Det er ikke mulig å si sikkert om enten psykologisk behandling, antidepressiva eller en kombinasjon av disse er mest effektiv i behandling av barn og unge med depressive symptomer. Det viser en kunnskapsoppsummering FHI har gjort for Helsedirektoratet. Fokus Det har de siste årene vært et fokus på økende bruk av antidepressiva hos barn og […]

mars 09

Folkehelseinstituttet advarer: Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter

Folkehelseinstituttet får stadig økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamol-forgiftninger blant jenter 15-19 år. Det fryktes at dette er toppen av isfjellet skriver Folkehelseinstituttet.  1667 I 2016 hadde Giftinformasjonen totalt 1667 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff. Det vil si at i disse henvendelsene er paracetamol det eneste som er tatt, eller at det er […]

mars 07

Mener delt omsorg er barnets beste

Mener delt omsorg er barnets beste At delt omsorg er best for barnet, er det delte meninger om. En svensk studie konkluderer med at barn som bor like mye hos begge foreldrene etter en skilsmisse, har det tilnærmet like bra som de som bor under samme tak med begge foreldrene. Og det går betydelig bedre […]

mars 05

Husk lusesjekk på barnehage- og skolebarn

For å finne hodelus i langt hår er det lurt å dele håret i 3-6 hestehaler og gre én hestehale av gangen. Foto via :  FHI, Rebecca Bruu Carver Husk lusesjekk på barnehage- og skolebarn For å sikre en lusefri vår oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å arrangere kampanjer mot hodelus i […]

mars 03

-Sykehuset Østfold er ett av sykehusene med lavest tvangsmiddelbruk i Norge. 91 pasienter..

Nye tall for tvangsmiddelbruk i psykisk helsevern.. Tall over bruk av tvangsmidler i psykisk helsevern er publisert som ny kvalitetsindikator for norske sykehus. Sykehuset Østfold er ett av sykehusene med lavest tvangsmiddelbruk i Norge i følge en artikkel på sykehusets egne nettsider. Vi tilstreber alltid å benytte alternative og mer lempelige metoder framfor å ta […]

mars 01

Nå har hele landet kjernejournal

Fra 1. mars har alle innbyggere i Norge tilgang på sin egen kjernejournal. I kjernejournal finnes oppdatert og viktig informasjon, som er særlig viktig i akutte situasjoner opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.  Kjernejournal Kjernejournal er et viktig verktøy som gir helsepersonell viktig informasjon i akutte situasjoner. Den gir også pasienten oversikt over egen helseinformasjon, noe som […]

februar 27

-Kortere ventetid, færre fristbrudd, færre korridorpasienter og høyere aktivitet 

På bildet. Styreleder Peder Olsen under dagens styremøte som ble holdt i Haldenklinikken. En god start på det nye året Kortere ventetid, færre fristbrudd, færre korridorpasienter og høyere aktivitet skriver sykehuset Østfold i en ny artikkel.  I tillegg viser januartallene at sykehuset holder budsjettet, for første gang siden innflytting på Kalnes. – Dette viser at […]

februar 27

Samarbeider om unges psykiske helse. Én av fem barn og unge har psykiske helseutfordringer..

Én av fem barn og unge har psykiske helseutfordringer. Målet med toppmøtet i Oslo mandag og tirsdag er å styrke unges psykiske helse og livskvalitet skriver Helse- og omsorgsdepartementet.  – Jeg er glad for det sterke nordiske engasjementet for barn og unge. Dette er en av våre vanskelige samfunnsoppgaver. Derfor utveksler de nordiske landene erfaringer […]

februar 26

Høysesong for norovirus 

Vinteren er høysesong for omgangssyke, som i de fleste tilfeller er forårsaket av norovirus. Både desember og januar har vært preget av mange utbrudd opplyser Folkehelseinstituttet,  – God håndhygiene er det beste rådet for å unngå at norovirus sprer seg, sier seniorrådgiver Solveig Jore ved Folkehelseinstituttet. Håndvask med såpe og rennende vann anbefales fremfor alkoholbasert […]

februar 24

Ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt..

F.v. LIS-lege Vegard Nilsen Enggrav, LIS-lege My Vuong Hermansen, overlege Kamaldeep Chudasama, radiograf Frederic Halvorsen, konst. avdelingssjef Hege-Christin Lunderød, seksjonsoverlege Azhar Abbas og sykepleier Camilla Krsticevic Thon. Får raskest behandling Sykehuset Østfold ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt. Over 80 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen […]

februar 23

Tidlig innsats mot ungt utenforskap

For mange barn og unge faller utenfor. For mange går glipp av tilstrekkelig utdanning og kommer seg ikke inn i arbeid og samfunnsdeltagelse. Dette gir helseutfordringer for resten av livet, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i sin årlige helsetale. •via Helsedirektoratet  Store bildet Det store bildet er at mye går bra i Norge. På flere områder […]

februar 22

Stabilt butikksalg av reseptfrie legemidler, men øker totalt..

Det totale salget av reseptfrie legemidler økte fra 2015 til 2016, men andelen som ble solgt i dagligvare var stabil. Dette viser nye tall for 2016 fra Folkehelseinstituttet. De nye tallene viser blant annet at over halvparten av reseptfritt paracetamol og to av tre nesesprayer ble solgt i butikk, ikke på apotek. Her er tall […]

februar 21

Et prosjekt som skal gi bedre tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.. 

Sykehuset og kommunen inngår ny samarbeidsavtale Sykehuset Østfold og Sarpsborg kommune har inngått avtale om et nytt prosjekt som skal gi bedre tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som ofte også har rusproblemer. – Jeg håper at vi kan ta i mot de første pasientene i begynnelsen av september sier kommunesjef Kirsti Skaug via […]

februar 17

Misforståelse mellom leger…

I sykehusets Østfolds nyeste publisering av såkalte 3-3 meldinger, uønskede hendelser kommer det frem en alvorlig hendelse pga misforståelse.. Ikke oppdaget   ​En pasient kom til sykehuset med lammelse i ene siden. Ved første granskning av CT-bilder ble ikke blodpropp i hodet oppdaget. Da dette ble oppdaget var det for sent å sende pasienten for […]

februar 14

Nær 44 000 kvinner har takket ja til HPV-vaksinen

Fra november 2016 fikk unge kvinner født 1991 eller senere tilbud om gratis HPV-vaksine for å beskytte seg mot livmorhalskreft. Tre måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har nær 44 000 kvinner takket ja til vaksinen opplyser Folkehelseinstituttet. Mange unge kvinner har valgt å ta HPV-vaksine For å få full beskyttelse mot HPV (humant papillomavirus), […]

februar 13

-Unge overgripere må få hjelp

Opp mot 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge utøves av en under 18 år. – Gir vi barn og unge med skadelig seksuell atferd riktig hjelp, kan vi forhindre at de begår nye overgrep, sier psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen via sykehusets nettsider: Samarbeid  ​Christian Lunde-Hanssen ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk, Sykehuset Østfold, […]

februar 11

– Vi ser på mulighetene for å ønske innbyggerne i Vestby velkommen til Sykehuset Østfold 

I 2014 besluttet Styret i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst at innbyggerne Vestby kommune i Akershus skal overflyttes til Sykehuset Østfolds opptaksområde fra Akershus universitetssykehus. – Vi ser på mulighetene for å ønske innbyggerne i Vestby velkommen til Sykehuset Østfold i januar 2018, sier administrerende direktør Just Ebbesen i Sykehuset Østfold via sykehusets nettsider:   […]

februar 08

Sykehuset Østfold har landets første og er blant de første i verden, med digital PET/CT

Radiograf Arve Ludvigsen, seksjonsleder Hanne Walther, fagansvarlig bioingeniør Tone Marie Bergstrøm og bioingeniør Caroline Schrøder Brynildsen er glad for at de endelig kan ta i bruk digital PET/CT. Høyteknologisk skanner tatt i bruk Sykehuset Østfold har landets første og er blant de første i verden, med digital PET/CT. – Det åpner seg helt nye muligheter, […]

februar 06

Elever tilsvarende minst 10 skoleklasser var borte fra skolen med ME forrige skoleår

Bedre tilbud til unge med langvarige utmattelsestilstander Elever tilsvarende minst 10 skoleklasser var borte fra skolen med ME forrige skoleår, det viser en ny undersøkelse. Regjeringen vil sørge for at unge med langvarige utmattelsestilstander får et godt tilbud. – Undersøkelsen viser at dette rammer mange familier. Dette er sårbare pasienter med ulike behov og det […]

februar 03

Markerer 30 år med revmatologisk avdeling

Det har vært et eventyr, sier seksjonsleder Kristin Dahle Jønsson ved revmatologisk avdeling. Sammen med kollegaene kunne hun onsdag feire avdelingens 30 års jubileum i Sykehuset Østfold. ​Avdelingen som ligger i Sykehuset Østfold Moss tilbyr poliklinisk behandling til pasienter med ulike ledd- og muskelsykdommer, rygglidelser og benskjørhet opplyser sykehuset på sine nettsider.  Jeg hadde nok […]

februar 01

Nå er besøkende velkomne igjen

Etter flere uker med besøksrestriksjoner på grunn av influensa og norovirus, er nå sykehuset på Kalnes åpent for vanlig besøk igjen.  ​Allerede i uke 43 kom den første influensaprøven som var positiv inn til sykehuset. Sesongen toppet seg rundt juletider da det i uke 51 ble registrert hele 127 positive prøver. Nå nærmer en tøff […]

januar 31

Nordmenns blodtrykk er blitt markant forbedret

Verdens største blodtrykksstudie viser at blodtrykket i rike land har blitt lavere de siste 40 årene, dette gjelder også i Norge. Studien ble publisert i tidsskriftet The Lancet i november 2016 og omfatter nær 1500 enkeltstudier fra hele verden. Både Folkehelseinstituttet, Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag har bidratt med data til studien. Datagrunnlaget ble brukt […]

januar 29

Eldre hardest rammet av sesongens influensa

Årsaken til at eldre er mest utsatt, er at personer over 65 år er mer sårbare for vinterens virus opplyser Folkehelseinstituttet: – Årets influensautbrudd har ikke ført til flere legekonsultasjoner eller sykehusinnleggelser enn tidligere sesonger, men vi har sett flere dødsfall som følge av sykdommen denne vinteren enn forrige sesong, sieravdelingsdirektør Siri Helene Hauge ved […]

januar 26

Helgetrening – er det nok?

Kan det gi like god helseeffekt å trene ei hardøkt i uka, sammenlignet med å spre trening utover alle dagene? En nylig publisert studie i tidsskriftet JAMA viser at risikoen for tidlig død er nesten like lav for den som legger all treninga til helga, som for den som er fysisk aktiv hver dag. For […]

januar 24

Overraskende helseeffekt med svært korte intervalløkter

En studie fra Canada viser at intensiv aktivitet i ett minutt kan gi samme helsegevinst som 45 minutter med moderat aktivitet. Høyintensiv intervalltrening består i svært korte og veldig harde intervaller. Denne treningen er blitt populær de senere årene. Kanskje er det ikke rart det er blitt populært – treningsformen er midt i blinken for […]

januar 19

Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner..

Foran fra venstre: Ingrid Dahl (seksjonsleder), Birgit Skeie (sykepleier), Wenche Søby (sosionom). Bak fra venstre: Kari Gjelstad (avdelingssjef), Gunn Eva Svendsen (sosionom), Magnus Fransson (psykolog), Kåre Odland (overlege) Uten medisiner Pasienter som trenger døgnbehandling innen psykisk helsevern og som ikke vil ha medisiner, skal også ha et tilbud. – Vi har nå opprettet et nytt […]

januar 19

Vil fjerne Østfold fra «pilletoppen»

Østfoldinger bruker mest vanedannende legemidler i Norge viser statistikk fra Folkehelseinstituttet. Nå starter Fylkesmannen tilsyn med fastlegenes forskrivning av vanedannende medikamenter. I første omgang er det fastlegene i Askim, Trøgstad, Spydeberg og Skiptvet som vil bli omfattet av Fylkesmannens tilsyn. Disse fire kommunene ligger høyest i forbruk av vanedannende legemidler i Østfold. Eksempler på vanedannende […]

januar 16

I dag åpner den første LAR-poliklinikken i Østfold

Avdelingsleder Marianne O. Næss i Psykisk helse og rusmestring Fredrisktad kommune, leder Leif Nybøle i virksomhet Friskliv og mestring, samt seksjonsleder Heidi Wauger i sosialmedisinsk poliklinikk Fredrikstad Sykehuset Østfold. Åpner felles LAR-poliklinikk I dag åpner den første LAR-poliklinikken i Østfold. Medarbeidere fra Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune samlokaliseres, og vil gi et mer helhetlig tilbud […]

januar 14

Effekten av influensavaksinen sesongen 2016–2017. Moderat effekt..

Influensavaksinen for sesongen 2016–2017 stemmer godt overens med virusene som sirkulerer, og viser så langt en moderat effekt. Influensavaksine er det beste tiltaket for å beskytte seg mot influensa skriver Folkehelseinstituttet i en artikkel.  Årets vaksine har moderat effekt, men effekten er i nedre del av hva man kan forvente. Influensavaksinering har som hovedformål å […]

januar 14

Utvider føden med 9 pasientrom på Kalnes 

Vi får mange forespørsler fra kvinner både i og utenfor Østfold som ønsker å føde i det nye sykehuset. Vi er glade for at vi nå kan utvide føde-barsel med ni ekstra pasientrom på Kalnes, sier klinikksjef Eirin Paulsen i kvinneklinikken via sykehusets nettsider: Føde-barsel på Kalnes utvider med flere pasientrom Romslige fødestuer med teknisk […]

januar 11

Øker antall ortopediske inngrep på sykehuset Østfold

Fra v. Kari Kolstad, Mona G. Brynildsen, Anne Elisabeth Theodorsen, Armend Fejzulai, Fredrik Nilsen og Milos Soukup er glad for å kunne ta i bruk operasjonsstuen. Øker  Økt bruk av en operasjonsstue i poliklinikkområde 3 i sykehuset på Kalnes, vil gjøre det mulig å utføre 600 flere ortopediske inngrep i 2017. I tillegg kommer 600 […]

januar 07

Tidspunkt for felles HPV-vaksinering i Fredrikstad endret

Endret Fredrikstad kommune forbereder fellesvaksinering med 2. dose av HPV-vaksine til kvinner født mellom 1991 og 2003. Noen av datoene er forandret fra det først ble annonsert opplyser kommunen. Alle kvinner født 1991 og senere fikk fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Vaksinen anbefales til unge […]

januar 06

Bedre psykisk helsetilbud i kommunene

 En ny rapport fra SINTEF viser en betydelig vekst i årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid i kommunene. Kommunene satser særlig på gi barn og unge et bedre helsetilbud.  -Vi ser nå at regjeringens sterke satsning på å bygge ut lavterkseltilbudet i kommunene gir gode resultater. Det er viktig at personer med psykiske helseutfordringer […]

januar 03

Barnet har smerter – men ingen vet hvorfor

Barnet har smerter – men ingen vet hvorfor Det er ikke alltid det finnes en medisinsk forklaring på hvorfor et barn har vondt. Langvarige medisinske uavklarte tilstander, eller psykosomatiske plager, rammer ofte pliktoppfyllende og samvittighetsfulle barn. Fysiske plager uten kjent årsak kan føre til at barn og unge blir gjengangere i helsevesenet i måneder og […]