Moss Tingrett

20140112-162934.jpg

Lov og Rett i Moss Tingrett

Her er en oversikt over aktuelle saker Tingretten i Moss skal bruke tid på den kommende perioden..

Datert 22.09.15

21.09.2015 15-074610TVI-MOSS Daglig omsorg og samvær barn f. 10.12.2006 x-x
22.09.2015 15-129827ENE-MOSS Narkotika (§ 162,2.ledd)
22.09.2015 15-130277MED-MOSS Narkotika (§ 162,1.ledd)
22.09.2015 15-145988ENE-MOSS Hastighet (§§ 5 og 6)
23.09.2015 15-107546MED-MOSS Menneskesmugling § 108 fjerde ledd bokstav b jf § 49
23.09.2015 15-107972TVI-MOSS Erstatning for mangler ved prosjektering av Nøkkeland skole Moss kommune – Hjellnes Consult AS
23.09.2015 15-114460KON-MOSS Konkursbegjæring Skatt Øst – x
23.09.2015 15-113042KON-MOSS Konkurs Oslo Kemnerkontor – x
23.09.2015 15-134527TVA-MOSS Tilbakelevering av barn til Italia
23.09.2015 15-138018KON-MOSS Konkursbegjæring Skatt Øst – x
23.09.2015 15-140940KON-MOSS Konkursbegjæring Skatt Øst – Total Byggprosjekt AS
23.09.2015 15-137936KON-MOSS Konkursbegjæring Skatt Øst – Compuclock Norge AS
23.09.2015 15-137959KON-MOSS Konkursbegjæring Skatt Øst – Moss Dekk og Service AS
23.09.2015 15-137729KON-MOSS Konkursbegjæring Skatt Øst – Vip Bilpleie AS
24.09.2015 15-068780TVI-MOSS Krav om prisavslag/erstatning etter avhendingsloven x-x
25.09.2015 15-113448TVI-MOSS Kjenne kontrakt uten virkning, avkortning av kontraktstid, overtredelsesgebyr, erstatningskrav Gm Heis AS – Moss Kommunale Eiendomsselskap Kf
25.09.2015 15-107965MED-MOSS Påvirket/beruset (§ 22,1.ledd)
28.09.2015 15-114826KON-MOSS Konkursbegjæring – Teknisk Spesialist AS
28.09.2015 15-143176ENE-MOSS Brukstyveri bil
28.09.2015 15-147202ENE-MOSS Påvirket/beruset (§ 22,1.ledd)
29.09.2015 15-098790TVI-MOSS Krav om retting, prisavslag og erstatning etter kjøp av tomt x-x
30.09.2015 15-130272MED-MOSS Vold mot polititj.mann (§ 127)
30.09.2015 15-131399MED-MOSS Seksuell omgang med barn under 14 år
30.09.2015 15-138082GJE-MOSS Begjæring om tvungen gjeldsordning x-x
30.09.2015 15-142609ENE-MOSS Naskeri, diverse (§ 391a)
30.09.2015 15-142644ENE-MOSS Ulov. innføring, avhendelse eller erverv (§33,1.ledd,2.pkt)
01.10.2015 15-141526ENE-MOSS Bedrageri – trygdeytelse (§ 270 eller § 271)
01.10.2015 15-046169TVI-MOSS Stevning – ikke forliksrådsbehandling
01.10.2015 15-141140ENE-MOSS Andre grove underslag (§ 256)
02.10.2015 15-138022ENE-MOSS Annen avgiftsunndragelse (§ 72,nr.2,2.ledd)
02.10.2015 15-144040ENE-MOSS Straffeloven (1902) § 162 annet ledd jf. første ledd m.m.
06.10.2015 14-173150TVI-MOSS Stevning – ikke forliksrådsbehandling
06.10.2015 15-054737TVI-MOSS Begjæring av overprøving av vedtak for barn f.06.06.06
06.10.2015 15-057293TVI-MOSS Krav om betaling av fakturakrav etter heving av kontrakt x-x
06.10.2015 15-092258MED-MOSS Mishandling i fam.forh, grov, u legemskrenk (§219,2. ledd)